TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG

Chương Trình TVASTM Ngày 19-10-2014

Chương Trình TVASTM là chương trình công giáo do Cơ sờ truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sản xuất và được phát sóng hằng tuần trên SBTN qua hệ thống DIRECT TV và Cable. Ban Sáng từ 6:30am - 7:30am và Ban Chiều từ 4:30pm - 5:30pm giờ California, U.S.A.


Chương Trình TVASTM Ngày 19-10-2014
Bài Giảng Lễ Kính Thánh Giêrađô Majella
Chương Trình TVASTM Ngày 12-10-2014
Sứ điệp Tin Mừng Lc 11:5-13

Chương Trình TVASTM Ngày 5-10-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 28-9-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 21-9-2014
Sứ điệp Tin Mừng Lc 7:36-50

Chương Trình TVASTM Ngày 14-9-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 7-9-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 31-8-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 24-8-2014

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tv-Astm