TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG

Chương Trình TVASTM Ngày 19-4-2015

Chương Trình TVASTM là chương trình công giáo do Cơ sờ truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sản xuất và được phát sóng hằng tuần trên SBTN qua hệ thống DIRECT TV và Cable. Ban Sáng từ 6:30am - 7:30am và Ban Chiều từ 4:30pm - 5:30pm giờ California, U.S.A.


Chương Trình TVASTM Ngày 19-4-2015
Chương Trình TVASTM Ngày 12-4-2015
Chương Trình TVASTM Ngày 5-4-2015
Chương Trình TVASTM Ngày 29-3-2015

Chương Trình TVASTM Ngày 22-3-2015
Chương Trình TVASTM Ngày 15-3-2015
Chương Trình TVASTM Ngày 8-3-2015
Chương Trình TVASTM Ngày 1-3-2015

Chương Trình TVASTM Ngày 22-2-2015
Chương Trình TVASTM Ngày 15-2-2015
Chương Trình TVASTM Ngày 8-2-2015
Chương Trình TVASTM Ngày 1-2-2015

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tv-Astm