TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG

Sứ điệp Tin Mừng Lc 12:49-53

Sứ điệp Tin Mừng Thánh Luca 12:49-53 do Lm Giuse Lê Minh Duy, CSsR thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.


Sứ điệp Tin Mừng Lc 12:49-53
Sứ điệp Tin Mừng Lc 12:39-48
Chương Trình TVASTM Ngày 19-10-2014
Bài Giảng Lễ Kính Thánh Giêrađô Majella

Chương Trình TVASTM Ngày 12-10-2014
Sứ điệp Tin Mừng Lc 11:5-13
Chương Trình TVASTM Ngày 5-10-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 28-9-2014

Chương Trình TVASTM Ngày 21-9-2014
Sứ điệp Tin Mừng Lc 7:36-50
Chương Trình TVASTM Ngày 14-9-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 7-9-2014

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tv-Astm