TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG

Sứ điệp Tin Mừng Lc 7:36-50

Sứ điệp Tin Mừng Thánh Luca 7:36-50 do Lm Giuse Lê Minh Duy, CSsR thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.


Sứ điệp Tin Mừng Lc 7:36-50
Chương Trình TVASTM Ngày 14-9-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 7-9-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 31-8-2014

Chương Trình TVASTM Ngày 24-8-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 17-8-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 10-8-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 3-8-2014

Chương Trình TVASTM Ngày 27-7-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 20-7-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 13-7-2014
Chương Trình TVASTM Ngày 6-7-2014

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tv-Astm