Liên Lạc Toà Báo

TOÀ BÁO ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
2458 Atlantic Ave. Long Beach, CA 90806
(562) 424-2041 Fax (562) 424-2152

 

MUA BÁO

NGUYỆT SAN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 
Ðộc Giả Ủng hộ 1 năm báo
Ðộc Giả Hoa Kỳ :
Ðộc Giả Ân Nhân :
Ðộc Giả Canada :
Ðộc Giả Âu Châu :
Ðộc Giả Á Châu :
Ðộc Giả Úc Châu :
$US 35.00.
$US 40.00 trở lên.
$US 50.00 gởi máy bay.
$US 85.00 gởi máy bay.
$US 95.00 gởi máy bay.
$US 95.00 gởi máy bay.

 

Thánh Lễ cầu cho Quý Ðộc Giả và Ân Nhân
được dâng trong các Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng 
tại Nguyện Ðường Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp Long Beach.

 Khi thay đổi Ðịa chỉ nhận báo,
xin quí độc giả vui lòng thông báo cho Tòa Soạn cả Ðịa Chỉ Cũ và Mới để báo của Quí vị không bị thất lạc.

Xin Quí vị liên lạc với Tòa Soạn sau ngày 15 mỗi tháng nếu chưa nhận được báo

 

QUẢNG CÁO - CHÚC MỪNG - PHÂN ƯU - CÁO PHÓ - CẢM TẠ - NHẮN TIN

 

Khổ Quảng Cáo Ủng hộ mỗi kỳ báo
Trọn trang bìa trong :
1 trang ruột :
1/2 trang ruột :
1/4 trang ruột :
350 US$ / 1 kỳ báo.
200 US$ / 1 kỳ báo.
100 US$ / 1 kỳ báo.
60 US$ / 1 kỳ báo.

 

Xin gởi về Tòa Soạn trước 40 ngày cho mỗi kỳ báo.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc Toà Báo

  • Tel. (562) 424-2041

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Toà Báo Liên Lạc Toà Báo