TIN TỨC HÀNG NGÀY

MỘT HỒNG Y NGỢI KHEN NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐÃ LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN Tin Việt Nam (CNA 1/27/15):ĐHY Fer-nan-do Fi-lo-ni, Bộ Trưởng Thánh Bô Truyền Giáo các Dân Tộ...
NGƯỜI CÔNG GIÁO TẠI ÚC ỦNG HỘ ĐTCHA PHANXICÔ CHỐNG NẠN BUÔN NGƯỜI Tin Úc Đại Lợi (CNA 1/27/15):Các ĐGM và tu sĩ từ Úc đã đáp ứng lời kêu gọi toàn cầu...
NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ PHÁI TIN LÀNH ĐỒNG Ý VỀ HÔN NHÂN KHÔNG CÓ DUNG HÒA Tin Hoa Thịnh Đốn (CNA 1/27/15):Một đồng minh giữa các lãnh tụ Công Giáo và Tin Lành đã ...
MỘT GIÁO SƯ ĐẠI HỌC PRINCETON NÓI: PHONG TRÀO PHÒ SỰ SỐNG ĐANG THẮNG LỢI Tin Hoa Kỳ (CNA 1/27/15):Giáo Sư Robert George của Đại Học Princeton nói cùng sinh viên và họ...
KHÍA CẠNH ĐEN TỐI CỦA “SUPER BOWL” VÀ QUỐC HỘI SẼ SỬA ĐỔI BẰNG CÁCH NÀO Tin Hoa Kỳ (CNA 1/28/15):Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày thi đấu “Super Bowl”, một biến...

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home