TIN TỨC HÀNG NGÀY

Các Nhà Truyền Giáo Giúp Giữ Giáo Hội Sống Thánh Các Nhà Truyền Giáo Giúp Giữ Giáo Hội Sống Thánh Tin Vatican (CNS 10/15/14): ÐTC Phanxicô dạy: các nhà truyền giáo đã làm rất nhiều việc tố...
Nếu Luật Không Ðưa Ta Ðến Với Chúa Giêsu, Thì Có Ích Gì Nếu Luật Không Ðưa Ta Ðến Với Chúa Giêsu, Thì Có Ích Gì Tin Vatican (CNS 10/15/14): Trong bài giảng của Thánh Lễ hàng ngày, ÐTC nói, “Luật lệ của ...
Giám Mục Nói: Hãy Giữ An Bình Tại Thành Phố Fer-gu-son Giám Mục Nói: Hãy Giữ An Bình Tại Thành Phố Fer-gu-son Tin Hoa Kỳ (CNS 10/15/140: Ðức TGM Ro-bert Carl-son của Ðịa phận Saint Louis, tiểu bang Missouri...
Người Công Giáo Dẫn Ðầu Cuộc Tranh Ðấu Chống Kỳ Thị Người Công Giáo Dẫn Ðầu Cuộc Tranh Ðấu Chống Kỳ Thị Tin Vatican (CNA 10/14/14): Ðức Cha I-nha-xi-ô Kai-ga-ma, TGM Ðịa phận Jos, cho biết chính Giáo H...
Giáo Dân Thuộc Ðạo Binh Chúa Kitô Và Hành Trình Canh Tân Giáo Dân Thuộc Ðạo Binh Chúa Kitô Và Hành Trình Canh Tân Tin Hoa Kỳ (CNA 10/16/14): Các thành viên của phong trào tông đồ “Ðạo Binh Chúa Kitô”, đ...

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home