TIN TỨC HÀNG NGÀY

Không Tăng Cường An Ninh Trong Lần Thăm Albania Không Tăng Cường An Ninh Trong Lần Thăm Albania Tin Vatican (CNA 9/17/14): Cha Lom-bar-di, phát ngôn nhân Tòa Thánh cho biết là không có kế hoạc...
Nhìn Người Phụ Nữ Bên Cạnh Thánh Giá Ðể Học Vâng Phục Nhìn Người Phụ Nữ Bên Cạnh Thánh Giá Ðể Học Vâng Phục Tin Vatican (CNA 9/16/14): Khi dâng Thánh Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi tại Nhà Vãng Lai, ÐTC Phanxicô đ...
Ðức Thánh Cha Nói: Thập Giá Tỏa Ánh Sáng Trên Hôn Nhân Ðức Thánh Cha Nói: Thập Giá Tỏa Ánh Sáng Trên Hôn Nhân Tin Vatican (CAN 9/16/14): Chủ để chính trong bài giảng của ÐTC trong Thánh Lễ Suy Tôn Thánh ...
ÐTCha Hỏi: “Tại Sao Lại Vinh Danh Thánh Giá?” ÐTCha Hỏi: “Tại Sao Lại Vinh Danh Thánh Giá?” Tin Vatican (CNA 9/16/14): Hôm Lễ Suy Tôn Thánh Giá, ÐTC Phanxicô đã tìm phương tiện để lôi...
Thỉnh Nguyện Thư Chống “Lễ Ðen” Tại Thành Phố Oklahoma Thỉnh Nguyện Thư Chống “Lễ Ðen” Tại Thành Phố Oklahoma Tin Hoa Kỳ (CNA 9/16/14): Hơn 85 ngàn người đã ký tên vào thỉnh nguyện thư để yêu cầu T...

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home