TIN TỨC HÀNG NGÀY

ÐTCha Kêu Gọi Ðoàn Kết Ðể Tạo Nên Một Thế Giới Không Có Vũ Khí Hạt Nhân ÐTCha Kêu Gọi Ðoàn Kết Ðể Tạo Nên Một Thế Giới Không Có Vũ Khí Hạt Nhân Tin Áo Quốc: ÐTCha đã lên tiếng kêu gọi các nguyên thủ quốc gia trên thế giới, những ...
Ðức Thánh Cha Ðề Nghị Giữ Thinh Lặng Và Phục Vụ Trước Lễ Giáng Sinh. Ðức Thánh Cha Ðề Nghị Giữ Thinh Lặng Và Phục Vụ Trước Lễ Giáng Sinh. Tin Rôma: Giữa khu thương mại đắt tiền dành cho người sang trọng, giữa ánh đèn của c...
Theo ÐTCha Phanxicô Mẹ Maria Dạy Chúng Ta Chia Sẻ Với Tha Nhân Theo ÐTCha Phanxicô Mẹ Maria Dạy Chúng Ta Chia Sẻ Với Tha Nhân Tin Vatican: Trong buổi cầu Kinh Truyền Tin trong ngày Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm ...
Các Linh Mục Tại Nhà Thờ Chính Tòa Mexico City Ðã Nghe 5 Ngàn Người Xưng Tội Các Linh Mục Tại Nhà Thờ Chính Tòa Mexico City Ðã Nghe 5 Ngàn Người Xưng Tội Tin Mễ Tây Cơ: Ðáp ứng lời kêu gọi của ÐHY Nor-ber-to Car-re-ra, để Giao Hòa với Chúa K...
Giáo Hội Phải Cải Tiến Việc Chuẩn Bị Hôn Nhân Gia Ðình Giáo Hội Phải Cải Tiến Việc Chuẩn Bị Hôn Nhân Gia Ðình Tin Vatican: Khi được phỏng vấn về Thượng Hội Ðồng các GM về Gia Ðình trong tháng 10 v...

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home