TIN TỨC HÀNG NGÀY

Một Cựu Bộ Trưởng Pakistan Nói Về Sự Bách Hại Của Người Kitô Giáo Với Ðức Thánh Cha Phanxicô Một Cựu Bộ Trưởng Pakistan Nói Về Sự Bách Hại Của Người Kitô Giáo Với Ðức Thánh Cha Phanxicô Tin Vatican (CNA 8/30/14): Trong một cuộc diện kiến ngắn ngủi với ÐTC Phanxicô trong buổi gi...
Người Tị Nạn Iraq Làm Việc Ðể Giúp Lẫn Nhau Sống Còn Người Tị Nạn Iraq Làm Việc Ðể Giúp Lẫn Nhau Sống Còn Tin Er-bil, Iraq (CNA 8/31/14): Những người Kitô Giáo và tôn giáo thiểu số từng sống tại n...
Dân Chúng Ðại Hàn Ðã Thấm Nhuần “Hội Chứng Phanxicô” Sau Khi Ðức Thánh Cha Thăm Viếng Dân Chúng Ðại Hàn Ðã Thấm Nhuần “Hội Chứng Phanxicô” Sau Khi Ðức Thánh Cha Thăm Viếng Tin Nam Hàn (CAN 8/30/14): Một cựu Sứ Thần Ðại Hàn cạnh Tòa Thánh đã nói về các hiệu ...
Nếu Vụ Kiện Oklahoma City Thành Công Thì Các “Lễ Ðen” Trong Tương Lai Sẽ Bị Ngăn Cấm Nếu Vụ Kiện Oklahoma City Thành Công Thì Các “Lễ Ðen” Trong Tương Lai Sẽ Bị Ngăn Cấm Tin Oklahoma City, Hoa Kỳ (CNA 8/30/14): Vị Luật sư đã giúp thu hồi Mình Thánh Chúa mà mhóm t...
Các Tổ Chức Trợ Giúp Công Giáo Hy Vọng Là Cuộc Ngưng Bắn Giữa Hamas Và Do Thái Ðược Tôn Trọng Các Tổ Chức Trợ Giúp Công Giáo Hy Vọng Là Cuộc Ngưng Bắn Giữa Hamas Và Do Thái Ðược Tôn Trọng Tin Jerusalem (CNS 8/28/14): Các tổ chức trợ giúp Công Giáo hy vọng là cuộc đình chiến gi...

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home